• English
 • Deutsch
 • Slovenčina
História firmy od vzniku až po súčastnosť

História

 • November 1999 – založenie spoločnosti
  • poskytovanie služieb v rámci medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy
  • colná deklarácia
 • Január 2000 – otvorenie pobočky colnej deklarácie pri nácestnom stredisku Lisková pri Ružomberku
 • Január 2001 – otvorenie pobočky colnej deklarácie v Dolnom Kubíne
 • December 2001 – transformácia spoločnosti na spol. s r. o.
 • Október 2002 – certifikácia spoločnosti podľa normy ISO 9001-2000
 • December 2003 – presťahovanie firmy do nových priestorov
  • rozšírenie balíka služieb o možnosť využitia skladových priestorov v areáli firmy o 500 – 1000 m2
 • Máj 2004 – vstupom SR do EÚ boli ukončené činnosti našich dvoch pobočiek colnej deklarácie a boli zlúčené do jedného pracoviska na colnom úrade v Ružomberku
 • Jún 2005 – otvorenie nákladného a osobného pneuservisu
  • poskytovanie služieb zmluvným dopravným partnerom ako aj širokej motoristickej verejnosti
 • Október 2006 – otvorenie umývacej linky pre nákladné a osobné vozidlá
 • Ďalšie investície do oblasti rozvoja firmy, vzdelávania zamestnancov, ochrany životného prostredia.